สังสรรค์ ๕๓ ขอความเห็น?

posted on 27 Aug 2010 15:56 by aggie5kku

ถึงเพื่อน ๆ ทุกท่าน

  อยากจะขอความเห็นในการจัดสังสรรค์ปี ๕๓ หน่อยนะ ได้คุยกะดำและอีกหลาย ๆ คนแล้ว ปีนี้น่าจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดบ้าง ขอเสนอดังนี้ นะ

  1. เช้าร่วมกันทำบุญที่วัดนาป่าพง แถว ๆ ปทุมธานี ฟังธรรมเทศนา สนทนาธรรม กับ พระอาจารย์ คึกฤทธิ์โสตฺถิผโล
  2. ร่วมรับประทานอาหารแถว ๆ รังสิต
  3. เที่ยว dream world ระลึกถึงวัยเด็ก ๆ ด้วยกัน
  4. วิลาวรรณ พาเที่ยวสงขลา............
  เพื่อน ๆ มีความเห็นเช่นไร เขียนเม้นท์ให้หน่อยนะ

Comment

Comment:

Tweet